European Voluntary Service

This is Pekarna's blog for EVS volunteers. Pekarna is a sending and hosting/receiving organisation for EVS volunteers and their volunteers (send and hosted ones) will keep you up to date about their work.

Evropska prostovoljska služba

Pekarna Magdalenske mreže Maribor te vabi, da se tudi ti pridružiš množici prostovljcev/-k Evropske prostovoljne službe (EVS) in odpotuješ v organizacijo po svoji izbiri v drugo državo EU. Smo pošiljajoča in gostiteljska organizacija EVS, ki mladim od 17. in do 30. leta za obdobje največ enega leta uredi vse podrobnosti za brezskrbno in povsem brezplačno delovanje v tujini.
Evropska prostovoljna služba je del programa ERASMUS + Mladi v akciji.

Za bolj podrobne informacije nas lahko kontaktiraš na: evs@pekarna.orgThursday, 2 June 2016

Pozdrav iz Berlina


Program Akterji Urbanih Sprememb je program Robert Bosch fundacije v sodelovanju z MitOstom. Program spodbuduja medsektorsko povezovanje na lokalnem nivoju. Udeleženci predstavljajo rešitve lokalnih problemov, pa naj so to socialni, prostorski ali infrastrukturni, in ob pomoči priznanih mentorjev poskušajo povezati javni in privatni sektor, ter tako maksimizirati učinke. Trenutno na lokalnih projektih po evropi deluje druga generacija akterjev (2015-2017). V prvo generacijo (2013-2015), ki je bila del pilotnega projekta, so bila vkljucena tudi Živa dvorišča.

Prvi med tremi akademskimi srecanji akterjev urbanih sprememb se je zgodil v sredini aprila v mestu Cluj, drugem najvecjem mestu v Romuniji. Prvic po srecanju v Berlinu, decembra lani, so se akterji iz razlicnih evropskih mest ponovno zbrali in predstavili svoje projekte. V naslednjih dneh so sledile delavnice, ogled mesta, predstavljen s strani razlicnih aktivistov, pogovor s strokovnjaki iz podrocja arhitekture in urbanega razvoja. Najvecji izziv akterjem se vedno predstavlja struktura medsektorskega sodelovanja.
Pomlad se prevesa v poletje in v zakljucek berlinske EVS izkusnje. Do konec julija bom sodelovala pri pilotnem projektu CitizensLab, ki se bo izvajal v okviru MitOsta. Cilj programa je okrepiti in povezati aktivne drzavljane iz razlicnih evropskih drzav in sektorjev, ki delujejo na lokalnih projektih v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Kot del razsirjene ekipe bom zadolzena predvsem za podrocje event managementa na prvem KickOff srecanju akterjev v Berlinu.

Foto: Academy Meeting, Cluj, Romania // @Panos Georgiou

Anja

No comments:

Post a Comment